Een gezonde bodem in uw tuin

De levende tuin begint bij de bodem, een goede bodem zorgt voor gezond groen in uw tuin. Planten halen veel voedingsstoffen uit de grond bacteriën, schimmels, insecten en regenwormen in de grond zorgen ervoor dat deze bij de plant komen.

Wat kunnen wij doen?

Zorg voor een levende bodem
Als u bladeren in de border van de tuin laat liggen ontstaat er een kleine composthoop. Dit is een bron van voedsel voor bacteriën, insecten en regenwormen die in de grond leven.

Bestraat uw tuin zo min mogelijk
De ideale, levende tuin is voor maximaal 20% bedekt met bestrating of andere stenen. Weinig bestrating heeft ook een positief effect op de verwerking van hemelwater. Bij hevige regenval zal de open grond het water absorberen.

Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
Chemische middelen verstoren de balans in een levende tuin, deze middelen hebben effect op alles in uw tuin. Vogels, vlinders, bijen en andere dieren zijn afhankelijk van een schone leef omgeving. Met behulp van een schoffel of krabber kan onkruid verwijderd worden zonder de balans te verstoren. Daarnaast kunt u gebruik maken van langzaam werkende organische mest om te zorgen voor voldoende voeding en een goede bodemstructuur.

Beperk grond- en graafwerkzaamheden
Een gezonde bodem kan gemakkelijk verstoord worden door diep te graven. Probeer de graafwerkzaamheden op kleine oppervlakten uit te voeren. Zo kan het bodemleven  zich met behulp van de gezonde grond herstellen.

Kies voor vlinderbloemigen
Vlinderbloemigen, zoals klaver voorzien de bodem van een gezonde toevoer van stikstof. Klaver verbindt zich ook met schimmels die in de grond zitten om ze de bodem nog gezonder te maken. Met behulp van deze stoffen is er minder behoefte aan bemesting en is er balans in uw tuin.