Gezonde bodem als basis

Een gezonde bodem vormt de basis voor uw levende tuin. Wij weten hoe belangrijk dat is en voeren dus altijd een bodemonderzoek uit voordat we een tuin aanleggen. Ook een deskundig beplantingsplan van H&W Hoveniers kan bijdragen aan de gezondheid van de bodem. Verschillende plantensoorten voegen namelijk belangrijke stoffen toe aan de bodem. Verstandig onderhoud is nog een manier om de bodemkwaliteit te bewaken.

Wat kunnen wij doen?

Niet meteen bladblazen!

Planten halen veel van hun voedingsstoffen uit de grond. Bacteriën, schimmels, insecten en regenwormen in de grond zorgen ervoor dat deze bij de plant komen. Als u bladeren in de border van de tuin laat liggen, ontstaat er een kleine composthoop. Dit is een bron van voedsel voor die bacteriën, insecten en regenwormen.

Bestraat uw tuin zo min mogelijk

De ideale, levende tuin is voor maximaal 20% bedekt met bestrating of andere stenen. Weinig bestrating heeft ook een positief effect op de verwerking van hemelwater. Bij hevige regenval zal de open grond het water absorberen.

Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen

Chemische middelen verstoren de balans in een levende tuin, deze middelen hebben effect op alles in uw tuin. Vogels, vlinders, bijen en andere dieren zijn afhankelijk van een schone leefomgeving. Met behulp van een schoffel of krabber kan onkruid verwijderd worden zonder de balans te verstoren. Daarnaast kunt u gebruik maken van langzaam werkende organische mest om te zorgen voor voldoende voeding en een goede bodemstructuur. Informeer naar de mogelijkheden voor een onderhoudscontract.

Beperk grond- en graafwerkzaamheden

Een gezonde bodem kan gemakkelijk verstoord worden door diep te graven. Probeer de graafwerkzaamheden op kleine oppervlakten uit te voeren. Zo kan het bodemleven zich met behulp van de gezonde grond herstellen.