Duurzame onkruidbestrijding

Wij hebben voor dit vak gekozen uit liefde voor het levende groen. Chemische bestrijdingsmiddelen komen in de bodem en in het grondwater terecht. Dat grondwater wordt onder meer gebruikt voor de drinkwatervoorziening van onze kinderen. Ook daarom doen wij aan duurzame onkruidbestrijding.

Hoe gaan wij te werk?

Geen gif maar wel bestrijden

Het gebruik van illegale, chemische bestrijdingsmiddelen is een milieudelict dat bestraft kan worden met torenhoge boetes. Dat geld heeft H&W Hoveniers geïnvesteerd in effectieve, milieuvriendelijke methodes om onkruid te bestrijden. Want één ding is zeker: onkruid steekt uiteindelijk in elke tuin de kop op en het wordt alleen maar erger wanneer je het niet bestrijdt.

Tegen hardnekkig onkruid

Wat is onkruid? Over het antwoord op die vraag zou je best een discussie kunnen voeren. Het ligt er maar net aan hoe je ernaar kijkt. In een strak ingerichte tuin is elk plantje dat niet op de juiste plaats groeit al onkruid. Een wilde natuurtuin kan delen bevatten waarin ‘onkruid’ zijn gang mag gaan. Maar de definitie van onkruid is gelukkig niet altijd zo ingewikkeld. Laten we hardnekkig groen tussen de bestrating als voorbeeld nemen. Met welke alternatieve bestrijdingsmethodes gaan wij dat onkruid te lijf.

De onkruidkoker

H&W Hoveniers beschikt over drie alternatieve bestrijdingsmethodes tegen hardnekkig onkruid. Ten eerste zijn wij de enige hovenier in Drachten met een eigen onkruidkoker. Dit apparaat, dat we op onze pick-up truck kunnen vervoeren, warmt water op tot tegen het kookpunt. Wanneer je planten besproeit met water van deze temperatuur dan wordt de celstructuur vernietigd en sterft de plant.

De onkruidborstel

De tweede methode, die vooral geschikt is voor de bestrijding van onkruid tussen bestrating, is het gebruik van onkruidborstels. De ronddraaiende borstel maakt korte metten met plantjes die hun kop opsteken tussen de tegels of stenen.

De onkruidbrander

De derde methode is de onkruidbrander. De hitte van de brander is een uitstekende onkruidverdelger. In verband met brandgevaar dient de onkruidbrander vanzelfsprekend door een professional bediend te worden.

Onkruidbestrijding maakt deel uit van een goed onderhoudsplan.